Cenník

129€
Štandardný kurz

(12,5 týždňov)

Počet hodín: 25 (+ 10 hodinový komunikačný tréning GRATIS)

Počet hodín týždenne: 2 x 60 minút

238€
Polointenzívny kurz

(12,5 týždňov)

Namiesto 258 eur teraz iba 238 eur!

Počet hodín: 50 (+ 10 hodinový komunikačný tréning GRATIS)

Počet hodín v týždni: 2 x 120 minút

238€
Intenzívny kurz

(6 týždňov)

Namiesto 258 eur teraz len 238 eur!

Počet hodín: 50 (+ 10 hodinový komunikačný tréning GRATIS)

Počet hodín v týždni: 4 x 120 minút


14 €
Individuálna výučba
60 minutová vyučovacia hodina

14€
Komunikačný tréning, 1 hodina

Po ukončení jednotlivých kurzov študenti majú možnosť vykonávať medzinárodnu uznávanú jazykovú skúšku City and Guilds, na úrovni A1, A2, B1, B2