Cenník

99€
Štandardný kurz

(12,5 týždňov)

ŠTARTOVACIA AKCIA! Namiesto 129 eur teraz iba 99 eur!

Počet hodín: 50 (+ 10 hodinový komunikačný tréning GRATIS)

Počet hodín týždenne: 2 x 90 minút

198€
Polointenzívny kurz

(12,5 týždňov)

ŠTARTOVACIA AKCIA! Namiesto 258 eur teraz iba 198 eur!

Počet hodín: 100 (+ 10 hodinový komunikačný tréning GRATIS)

Počet hodín v týždni: 2 x 180 minút

198€
Intenzívny kurz

(6 týždňov)

ŠTARTOVACIA AKCIA! Namiesto 258 eur teraz len 198 eur!

Počet hodín: 100 (+ 10 hodinový komunikačný tréning GRATIS)

Počet hodín v týždni: 4 x 180 minút


12 €
Individuálna výučba
60 minutová vyučovacia hodina

2€
Komunikačný tréning, 1 hodina
10€
Komunikačný tréning, 10 hodín
+dostante 1 gratis!
40€
Komunikačný tréning, 20 hodín
+2 gratis
100€
Komunikačný tréning, 50 hodín
+5 gratis

Po ukončení jednotlivých kurzov študenti majú možnosť vykonávať medzinárodnu uznávanú jazykovú skúšku City and Guilds, na úrovni A1, A2, B1, B2