Lektori

Marianna Poórová

Vedúca vyučujúca anglického jazyka

Volám sa Marianna Poórová, učiteľský diplom s aprobáciou: angličtina-maďarčina som získala na Filozofickej Fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Ďalej

Lucia Kacsiková

Volám sa Lucia Kacsiková. V roku 2013 som úspešne ukončila učiteľské štúdium s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Popri štúdiu som sa venovala aj lektorovaniu jazykov na jazykovej škole v Košiciach. Po absolvovaní štúdia som istý čas pôsobila ako učiteľka slovenského a anglického jazyka na dvoch základných školách, pritom som sa venovala aj súkromnému doučovaniu jazykov pre žiakov základných škôl a študentov str
Ďalej

Ladislav Vízkeleti

Vedúci vyučujúci nemeckého jazyka

Volám sa Ladislav Vízkeleti, na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2010 som získal učiteľský diplom s aprobáciou:

Ďalej

Anikó Makki

Vedúca vyučujúca talianskeho jazyka

Volám sa Anikó Makki, v roku 2009 som ukončila vysokoškolské štúdium na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Ďalej

Edita Ölvecká

Vedúca vyučujúca slovenského jazyka

Volám sa Edita Ölvecká, v roku 2010 som získala učiteľský diplom s aprobáciou:

Ďalej