Dátum:január 23, 2012

Ölvecky Edit

vezető szlováktanár

Ölvecky Editnek hívnak, 2010-ben szereztem magyar-szlovák szakos tanári diplomát a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 2011 decemberében a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán szereztem meg az egyetemi doktori címet. Jelenleg posztgraduális képzésben veszek részt. A Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának doktoranduszhallgatója vagyok. Disszertációs munkámban a nőoktatás specifikumaival foglalkozom. Doktoranduszi pedagógiai tevékenységet folytatok Nyitrán és Pozsonyban. Publikációimban, tudományos írásaimban iskolatörténettel, módszertani- és neveléselméleti problémákkal foglalkozom.

Oktatóként fontosnak tartom a tanár és a diákok közötti zökkenőmentes kommunikációt, a bizalmat és a segítőkészséget. Tanítási óráimon ügyelek arra, hogy a tanulók számára kellemes légkört biztosítsak, s hogy tanulóim kedvvel látogassák az óráimat. Véleményem szerint a szlovák nyelv tökéletes elsajátításához elengedhetetlenül fontos mind a kommunikációs készségek fejlesztése, mind a nyelvtani szabályok ismerete.

E-mail: eolvecki@manhattanstudio.sk