Dátum:Január 23, 2012

Edita Ölvecká

Vedúca vyučujúca slovenského jazyka

Volám sa Edita Ölvecká, v roku 2010 som získala učiteľský diplom s aprobáciou: maďarský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V decembri 2011 som získala titul PhDr. (doktor filozofie) na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčastnosti doplňujem svoju kvalifikáciu v rámci postgraduálneho štúdia. Som doktrandkou na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej dizertačnej práci skúmam špecifiká vzdelávania žien. Svoju pedagogickú činnosť vykonávam v Bratislave a v Nitre. V mojich publikáciach sa zaoberám dejinami školstva a pedagogiky, didaktickými a metodologickými otázkami.

Ako učiteľ považujem za dôležité bezproblémovú komunikáciu medzi učiteľom a žiakmi, okrem toho dôveru a ochotu pomáhať. Počas mojich vyučovacích hodín dbám na to, aby som zabezpečila pre mojich študentov príjemnú atmostféru a aby študenti radi navštevovali ich. Podľa môjho názoru k dokonalému zvládnutiu slovenského jazyka je nevyhnutne dôležité rozvíjanie komunikačných kompetencií a znalosť gramatických pravidiel.

E-mail: eolvecki@manhattanstudio.sk