Cenník

160€
Štandardný kurz

(10 týždňov)

Počet hodín: 20 (+ 3 hodinový komunikačný tréning GRATIS)

Počet hodín týždenne: 2 x 60 minút

320€
Polointenzívny kurz

(10 týždňov)

Počet hodín: 40 (+ 5 hodinový komunikačný tréning GRATIS)

Počet hodín v týždni: 2 x 120 minút

320€
Intenzívny kurz

(5 týždňov)

Počet hodín: 40 (+ 5 hodinový komunikačný tréning GRATIS)

Počet hodín v týždni: 4 x 120 minút


16,50 € bez DPH
Individuálna výučba
60 minutová vyučovacia hodina

16,50€
Komunikačný tréning, 1 hodina

Po ukončení jednotlivých kurzov študenti majú možnosť vykonávať medzinárodnu uznávanú jazykovú skúšku City and Guilds, na úrovni A1, A2, B1, B2