Lektori

Marianna Poórová

Vedúca vyučujúca anglického jazyka

Volám sa Marianna Poórová, učiteľský diplom s aprobáciou: angličtina-maďarčina som získala na Filozofickej Fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Ďalej

Anikó Viola

Lektorka anglického jazyka  Volám sa Anikó Viola, moje štúdium som ukončila na Univerzite Jánosa Selyeho v roku 2008, v odbore maďarský jazyk a literatúrou a anglický jazyk a literatúrou. Cudzie jazyky ako aj nemčina hrali obrovskú úlohu v mojom živote už počas mojich stredoškolských rokov. Za motiváciu a  podporu mojich učiteľov som ešte stále každý deň vďačná. Po ukončení vysokej školy som spôsobila ako učiteľka dvojjazyčnej materskej školy a základnej školy. Počas týchto rokov som spolupracov
Ďalej

Ladislav Vízkeleti

Vedúci vyučujúci nemeckého jazyka

Volám sa Ladislav Vízkeleti, na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2010 som získal učiteľský diplom s aprobáciou:

Ďalej

Anikó Makki

Vedúca vyučujúca talianskeho jazyka

Volám sa Anikó Makki, v roku 2009 som ukončila vysokoškolské štúdium na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Ďalej

Edita Ölvecká

Vedúca vyučujúca slovenského jazyka

Volám sa Edita Ölvecká, v roku 2010 som získala učiteľský diplom s aprobáciou:

Ďalej