Dátum:August 28, 2019
Značky:

Marianna Poórová

Vedúca vyučujúca anglického jazyka

 

Volám sa Marianna Poórová, učiteľský diplom s aprobáciou: angličtina-maďarčina som získala na Filozofickej Fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2011 som na tejto univerzite obhájila dizertačnú prácu a som získala titul PhD. Ako vyučujúca anglického jazyka pôsobím 6 rokov doma aj v zahraničí ako lektorka v jazykových školách. Taktiež som učila aj na strednej

škole. Považujem za dôležité aby moje vyučovacie hodiny boli uvoľnené, aby bola vytvorená priateľská atmosféra. Zdôrazňujem že efektívna výučba je v prvom rade založená na dobrých osobných kontaktoch medzi mnou a študentmi. U mňa študenti zohrávajú hlavnú úlohu.

Vyučovacie hodiny si zariadim tak, aby komunikácia mala prioritu. Mojím cieľom je aby študenti prekonali ťažkosti a zábrany v bezstresovom prostredí, a aby postúpili ďalej k sebaistej komunikácii. Popri komunikačných zručností si zdôrazňujem aj precvičovanie gramatiky v interaktívnej podobe. Pri výučbe prebieha aj kontrola doteraz osvojenej látky, a to s pomocou kontrolných úloh práve preto, aby som mohla zistiť jazykovú úroveň mojich študentov. Moju profesiu vykonávam s radosťou a nadšene. V tom ma povzbudzujú úspešní študenti, od ktorých dostávam pozitívnu spätnú väzbu.

Moji študenti sa zúčastňujú rád na mojich seminároch a úspešne – krok za krokom – postupujú v štúdiu anglického jazyka.

E-mail: info@manhattanstudio.sk