Dátum:Júl 29, 2019

Anikó Viola

Lektorka anglického jazyka 

Volám sa Anikó Viola, moje štúdium som ukončila na Univerzite Jánosa Selyeho v roku 2008, v odbore maďarský jazyk a literatúrou a anglický jazyk a literatúrou.

Cudzie jazyky ako aj nemčina hrali obrovskú úlohu v mojom živote už počas mojich stredoškolských rokov. Za motiváciu a  podporu mojich učiteľov som ešte stále každý deň vďačná.

Po ukončení vysokej školy som spôsobila ako učiteľka dvojjazyčnej materskej školy a základnej školy.

Počas týchto rokov som spolupracovala ako súkromný lektor aj s rôznymi spoločnosťami a venovala som sa aj súkromnému doučovaniu jazykov.

Istý čas som pôsobila ako člen tímu niekoľkých medzinárodných spoločností. Byť obklopená cudzími jazykmi bola každodenná záležitosť, vďaka čomu som sledovala svoj vývoj aj z inej perspektívy. Kompromis, trpezlivosť a úcta, to sú najdôležitejšie veci, ktoré som sa v tejto etape môjho života naučila.

Za najdôležitejšie považujem, aby moje hodiny prebiehali v uvoľnenej a priateľskej atmosfére, čo je podľa môjho názoru základom efektívnej komunikácie, vzťahu ku gramatickej presnosti a rozšíreniu slovnej zásoby.

Vážim si každého študenta a som rada, že sa na nás obracajú s individuálnymi požiadavkami. Priebeh mojich hodín si vytváram a plánujem preto vždy podľa mojich najlepších vedomosti, aby sme dosiahli  spoločný požadovaný ciel.