Dátum:Júl 23, 2012

Ladislav Vízkeleti

Vedúci vyučujúci nemeckého jazyka

Volám sa Ladislav Vízkeleti, na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2010 som získal učiteľský diplom s aprobáciou: maďarčina-nemčina, potom na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre som obhájil doktorskú prácu. V súčasnosti doplňujem svoju kvalifikáciu v rámci PhD štúdia. Ako vyučujúci pôsobím na univerzite aj na strednej škole, kde vyučujem maďarský a nemecký jazyk. Vo svojej pedagogickej činnosti uprednostňujem rozšírenie komunikačných ako aj gramatických zručností. Ako prekladateľ pracujem s odbornými textami.

Vo svojej dizertačnej práci skúmam tri jazyky (HU, SL, DE), práve preto zdôrazňujem funkciu materinského jazyka v rámci výučby cudzích jazykov. Vo svojej práci som presný a spoľahlivý, ako vyučujúci uprednostňujem humanistický prístup a dobrú komunikáciu medzi učiteľ-študent.

E-mail: lvizkeleti@manhattanstudio.sk